Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

1. Opening van de zitting
CRE

Overeenkomstig artikel 229, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 146 van het Reglement is de zitting 2017-2018 van het Europees Parlement geopend.

Juridische mededeling - Privacybeleid