Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej
CRE

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 146 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 2017-2018została otwarta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności