Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

1. Otvorenie zasadania
CRE

Zasadanie Európskeho parlamentu 2017-2018 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 146 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia