Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0269(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0251/2016

Внесени текстове :

A8-0251/2016

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0068

Протокол
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург

3. Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford представи доклада.

Изказа се Bodil Valero (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Kristina Winberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček и Lampros Fountoulis.

Изказаха се: Julian King и Vicky Ford.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 14.3.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност