Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0269(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0251/2016

Indgivne tekster :

A8-0251/2016

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0068

Protokol
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg

3. Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford forelagde betænkningen.

Indlæg af Bodil Valero (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Kristina Winberg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček og Lampros Fountoulis.

Talere: Julian King og Vicky Ford.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 14.3.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik