Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0269(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0251/2016

Esitatud tekstid :

A8-0251/2016

Arutelud :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0068

Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg

3. Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford tutvustas raportit.

Sõna võttis Bodil Valero (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Kristina Winberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček ja Lampros Fountoulis.

Sõna võtsid Julian King ja Vicky Ford.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokollipunkt 6.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika