Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0269(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0251/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0251/2016

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0068

Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

3. Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford esitteli mietinnön.

Bodil Valero (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Julian King ja Vicky Ford.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö