Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0269(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0251/2016

Pateikti tekstai :

A8-0251/2016

Debatai :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0068

Protokolas
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras

3. Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Bodil Valero (LIBE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Kristina Winberg, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt), Harald Vilimsky, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andreas Schwab), Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen ir Othmar Karas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo: Julian King ir Vicky Ford.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 14 protokolo 6.4 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika