Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0269(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0251/2016

Ingediende teksten :

A8-0251/2016

Debatten :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0068

Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

3. Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Bodil Valero (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Vicky Ford.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 14.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid