Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0269(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0251/2016

Texte depuse :

A8-0251/2016

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0068

Proces-verbal
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg

3. Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford și-a prezentat raportul.

A intervenit Bodil Valero (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE).

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen și Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček și Lampros Fountoulis.

Au intervenit: Julian King și Vicky Ford.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 14.3.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate