Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0269(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0251/2016

Predkladané texty :

A8-0251/2016

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0068

Zápisnica
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg

3. Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford uviedla správu.

V rozprave vystúpila Bodil Valero (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček a Lampros Fountoulis.

Vystúpili: Julian King a Vicky Ford.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 14.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia