Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0013/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokol
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg

4. Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I - Deponering af affald ***I - Affald ***I - Emballage og emballageaffald ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè forelagde betænkningerne.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Miroslav Poche (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Pavel Telička (ordfører for udtalelse fra ITRE ), João Ferreira (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Jean-François Jalkh for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis og Kathleen Van Brempt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria og Maria Grapini.

Talere: Frans Timmermans og Simona Bonafè.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5, punkt 6.7, punkt 6.6 og punkt 6.8 i protokollen af 14.3.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik