Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0272(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0013/2017

Arutelud :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg

4. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I - Prügilad ***I - Jäätmed ***I - Pakendid ja pakendijäätmed ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè tutvustas raporteid.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Miroslav Poche (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Telička (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), João Ferreira (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Jean-François Jalkh fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis ja Kathleen Van Brempt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Simona Bonafè.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokolli punkt 6.5, punkt 6.7, punkt 6.6 ja punkt 6.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika