Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0272(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0013/2017

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Zapisnik
Utorak, 14. ožujka 2017. - Strasbourg

4. Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I - Odlagališta otpada ***I - Otpad ***I - Ambalaža i ambalažni otpad ***I (rasprava)
CRE

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè predstavila je izvješća.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Miroslav Poche (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Pavel Telička (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), João Ferreira (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Karl-Heinz Florenz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-François Jalkh, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis i Kathleen Van Brempt.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria i Maria Grapini.

Govorili su: Frans Timmermans i Simona Bonafè.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5, točka 6.7, točka 6.6 i točka 6.8 zapisnika od 14.3.2017..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti