Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0272(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0013/2017

Debatai :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokolas
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras

4. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I - Atliekų sąvartynai ***I - Atliekos ***I - Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè pristatė pranešimus.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Miroslav Poche (ITRE komiteto nuomonės referentas), Pavel Telička (ITRE komiteto nuomonės referentas), João Ferreira (ITRE komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Jean-François Jalkh ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Annie Schreijer-Pierik), Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis ir Kathleen Van Brempt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Simona Bonafè.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.5 punktas, 6.7 punktas, 6.6 punktas ir 2017 03 14 protokolo 6.8 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika