Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0272(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0013/2017

Debates :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsojumi :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra

4. Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I - Atkritumu poligoni ***I - Atkritumi ***I - Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

Simona Bonafè iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Miroslav Poche (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Telička (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), João Ferreira (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Jean-François Jalkh ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis un Kathleen Van Brempt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria un Maria Grapini.

Uzstājās Frans Timmermans un Simona Bonafè.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.5. punkts, 6.7. punkts, 6.6. punkts un 14.3.2017. protokola 6.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika