Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0272(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0013/2017

Debatten :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

4. Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I - Het storten van afvalstoffen ***I - Afvalstoffen ***I - Verpakking en verpakkingsafval ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Miroslav Poche (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Pavel Telička (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), João Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Jean-François Jalkh, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis en Kathleen Van Brempt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Simona Bonafè.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5, punt 6.7, punt 6.6 en punt 6.8 van de notulen van 14.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid