Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0013/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Proces-verbal
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg

4. Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I - Depozitele de deșeuri ***I - Deșeurile ***I - Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè a prezentat rapoartele.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Miroslav Poche (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Pavel Telička (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), João Ferreira (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Jean-François Jalkh, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis și Kathleen Van Brempt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria și Maria Grapini.

Au intervenit: Frans Timmermans și Simona Bonafè.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5, punctul 6.7, punctul 6.6 și punctul 6.8 al PV din 14.3.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate