Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

5. Presidentuuri teadaanne
CRE

°
° ° °

Sõna võtsid William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt ja Ana Gomes.

°
° ° °

President otsustas kooskõlas kodukorra artikliga 166 kohaldada Janusz Korwin-Mikke suhtes karistust lubamatute naistevastaste märkuste tõttu 1. märtsi 2017. aasta istungil. President märkis, et nimetatud märkused on vastuolus kodukorra artiklis 11 sätestatud põhimõtetega.

Pärast Janusz Korwin-Mikkelt kirjalike tähelepanekute saamist otsustas president määrata talle karistuse, mis esiteks seisneb päevaraha õigusest ilmajätmises 30 päevaks, teiseks, ilma et see mõjutaks tema hääleõiguse kasutamist täiskogu istungi ajal, parlamendi ja selle organite tegevusest täielikus kõrvaldamises parlamendi või selle organi, komisjoni või delegatsiooni 10 järjestikuliseks koosolekupäevaks alates 14. märtsist 2017, ning kolmandaks, kuni aastases keelus esindada parlamenti parlamentidevahelises delegatsioonis, parlamentidevahelisel konverentsil või institutsioonidevahelisel foorumil alates 14. märtsist 2017. Parlamendiiget on otsusest teavitatud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika