Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

5. Puhemiehen ilmoitus
CRE

°
° ° °

Puheenvuorot: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt ja Ana Gomes.

°
° ° °

Työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti puhemies teki päätöksen seuraamuksen määräämisestä Janusz Korwin-Mikkelle hänen 1. maaliskuuta 2017 pidetyssä istunnossa naisista esittämiensä loukkaavien huomautusten johdosta. Puhemies totesi, että nämä huomautukset olivat työjärjestyksen 11 artiklassa määriteltyjen periaatteiden vastaisia.

Puhemies päätti määrätä Janusz Korwin-Mikkelle seuraamuksen pantuaan merkille asianomaisen jäsenen esittämät kirjalliset huomautukset. Seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä 30 päivän ajan ja toiseksi määräaikaisesta kiellosta osallistua parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan kymmenen peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa, 14. maaliskuuta 2017 alkaen ja kolmanneksi kiellosta edustaa parlamenttia parlamenttien välisessä valtuuskunnassa, parlamenttien välisessä kokouksessa tai missään toimielinten välisissä yhteyksissä enintään yhden vuoden ajan 14. maaliskuuta 2017 alkaen. Päätöksestä on tiedotettu kyseiselle jäsenelle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö