Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 14., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

5. Az elnök közleménye
CRE

°
° ° °

Felszólal: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt és Ana Gomes.

°
° ° °

Az eljárási szabályzat 166. cikkének megfelelően az elnök úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz Janusz Korwin-Mikke ellen, amiért elfogadhatatlan kijelentéseket tett a nőkkel kapcsolatban a 2017. március 1-i ülésen. Az elnök megállapította, hogy e megjegyzések sértik az eljárási szabályzat 11. cikkében rögzített elveket.

Miután az elnök megismerte a Janusz Korwin-Mikke által írásban benyújtott észrevételeket, úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz, amely egyrészt napidíjának 30 napra történő megvonásából, másrészt a plenáris ülésen való szavazati jogának csorbítása nélkül a Parlament és annak szervei tevékenységében való részvétel 10 egymást követő napra történő felfüggesztéséből, mely napokon a Parlament vagy valamely szerve ülésezik 2017. március 14-től kezdődően, harmadrészt pedig a Parlament parlamentközi küldöttségekben, parlamentközi konferenciákon vagy más intézményközi szervezetekben való képviseletétől való egyéves eltiltásból áll, 2017. március 14-től kezdődően. A határozatról értesítették az érintettet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat