Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

5. Mededeling van de Voorzitter
CRE

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt en Ana Gomes.

°
° ° °

Overeenkomstig artikel 166 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten Janusz Korwin-Mikke een sanctie op te leggen vanwege zijn onaanvaardbare opmerkingen over vrouwen tijdens de vergadering van 1 maart 2017. De Voorzitter heeft vastgesteld dat deze opmerkingen in strijd zijn met de in artikel 11 van het Reglement neergelegde beginselen.

Na kennis te hebben genomen van de door Janusz Korwin-Mikke ingediende schriftelijke opmerkingen, heeft de Voorzitter besloten hem een sanctie op te leggen, namelijk ten eerste het verlies van het recht op verblijfsvergoeding voor de duur van dertig dagen en ten tweede, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, de tijdelijke uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement of een van zijn organen, gedurende een periode van tien opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, met ingang van 14 maart 2017, en ten derde een verbod om het Parlement te vertegenwoordigen in een interparlementaire delegatie, een interparlementaire conferentie of een interparlementair forum, gedurende een jaar, met ingang van 14 maart 2017. De betrokkene is in kennis gesteld van het besluit.

Juridische mededeling - Privacybeleid