Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

5. Comunicarea Președintelui
CRE

°
° ° °

Au intervenit: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt și Ana Gomes.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, Președintele a decis să impună o sancțiune împotriva lui Janusz Korwin-Mikke pentru remarcile sale inacceptabile cu privire la femei în cursul ședinței din 1 martie 2017. Președintele a constatat că aceste remarci reprezintă o încălcare a principiilor definite la articolul 11 din Regulamentul de procedură.

După ce a luat act de observațiile scrise prezentate de Janusz Korwin-Mikke, Președintele a decis să pronunțe o sancțiune care constă, în primul rând, în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de 30 de zile, în al doilea rând, fără a aduce atingere exercitării dreptului de vot în ședință plenară, într-o suspendare a participării la toate activitățile Parlamentului și ale organelor sale, pe o perioadă de 10 zile consecutive în care se reunesc Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale, cu începere de la 14 martie 2017 și, în al treilea rând, în interdicția ca deputatul reprezinte Parlamentul în cadrul unei delegații interparlamentare, al unei conferințe interparlamentare sau al oricărui for interinstituțional timp de un an, cu începere de la 14 martie 2017. Decizia a fost notificată deputatului în cauză.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate