Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

5. Sporočilo predsedstva
CRE

°
° ° °

Govorili soWilliam (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt in Ana Gomes.

°
° ° °

V skladu s členom 166 Poslovnika je predsednik odločil, da izreče poslancu Januszu Korwin-Mikkeju kazen zaradi nesprejemljivih opazk na račun žensk, ki jih je izrekel na plenarnem zasedanju 1. marca 2017. Predsednik je ugotovil, da te opazke predstavljajo kršitev načel, določenih v členu 11 Poslovnika.

Potem ko se je seznanil s pisnimi pripombami, ki jih je Janusz Korwin-Mikke predložil, je predsednik sklenil, da poslancu izreče kazen, ki zajema, prvič, odvzem pravice do dnevnega nadomestila za obdobje 30 dni, drugič, brez poseganja v pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju, začasno izključitev iz vseh dejavnosti Parlamenta in njegovih organov za obdobje 10 zaporednih dni, ko potekajo seje Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij, začenši s 14. marcem 2017, in tretjič, prepoved zastopanja Parlamentav parlamentarnih delegacijah, na medparlamentarnih konferencah in v vseh medinstitucionalnih telesih za obdobje enega leta, in sicer od 14. marca 2017. O sklepu je bil poslanec obveščen.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov