Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2016

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0066

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

6.2. Yδράργυρος ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0066)

Παρεμβάσεις
Piernicola Pedicini, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες της Ομάδας EFDD πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού (το Σώμα απορρίπτει το αίτημα), και Franz Obermayr επί συγκεκριμένης δήλωσης του προηγούμενου ομιλητή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου