Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0023(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0313/2016

Ingivna texter :

A8-0313/2016

Debatter :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0066

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

6.2. Kvicksilver ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0066)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Piernicola Pedicini för att begära att ändringsförslagen från EFDD-gruppen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen (parlamentet förkastade denna begäran); Franz Obermayr yttrade sig om vissa uttalanden av föregående talare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy