Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0269(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0251/2016

Ingediende teksten :

A8-0251/2016

Debatten :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0068

Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

6.4. Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORDVOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0068)

Het woord werd gevoerd door:

Dita Charanzová, voorafgaand aan de stemming, die verzoekt om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopig akkoord overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Vicky Ford (rapporteur) die zich uitspreekt tegen het verzoek (het Parlement heeft het verzoek verworpen).

Juridische mededeling - Privacybeleid