Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0269(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0251/2016

Ingivna texter :

A8-0251/2016

Debatter :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0068

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

6.4. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0068)

Inlägg:

Dita Charanzová yttrade sig före omröstningen för att begära att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen; Vicky Ford (föredragande) opponerade sig mot denna begäran (parlamentet förkastade begäran).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy