Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0274(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0031/2017

Ingediende teksten :

A8-0031/2017

Debatten :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Stemverklaringen
PV 18/04/2018 - 12.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

6.7. Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0071)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.

Juridische mededeling - Privacybeleid