Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0276(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2017

Ingivna texter :

A8-0029/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

6.8. Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0072)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy