Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Ansvarlighed ved hestehold og -pasning(forretningsordenens artikel 150)(afstemning)

6.2. Kviksølv ***I (afstemning)

6.3. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)

6.4. Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (afstemning)

6.5. Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)

6.6. Affald ***I (afstemning)

6.7. Deponering af affald ***I (afstemning)

6.8. Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)

6.9. Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015(afstemning)

6.10. Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser(afstemning)

6.11. EU-midler til ligestilling(afstemning)

6.12. Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder(afstemning)

6.13. Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum(afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik