Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 14., Kedd - Strasbourg

6. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Felelősségteljes lótartás és -gondozás(az eljárási szabályzat 150. cikke)(szavazás)

Jelentés a felelősségteljes lótartásról és -gondozásról [2016/2078(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0065)


6.2. Higany ***I (szavazás)

Jelentés a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁSIDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P8_TA(2017)0066)

Felszólalások

Piernicola Pedicini a szavazás előtt kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EFDD képviselőcsoport módosításairól az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak (a Parlament elutasítja a kérést), és Franz Obermayr az előző felszólaló néhány kijelentése kapcsán.


6.3. Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (szavazás)

Jelentés a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁSIDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P8_TA(2017)0067)


6.4. A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése ***I (szavazás)

Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4.pont)IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P8_TA(2017)0068)

Felszólalások

Dita Charanzová a szavazás előtt kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és Vicky Ford (előadó) a kérés ellen (a Parlament elutasítja a kérést).


6.5. Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I (szavazás)

Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0069)

Felszólal: Simona Bonafè (előadó) a szavazás után kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása érdekében. A Parlament jóváhagyja a kérést.


6.6. Hulladékok ***I (szavazás)

Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0070)

Felszólal: Simona Bonafè (előadó) a szavazás után kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása érdekében. A Parlament jóváhagyja a kérést.


6.7. Hulladéklerakók ***I (szavazás)

Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0071)

Felszólal: Simona Bonafè (előadó) a szavazás után kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása érdekében. A Parlament jóváhagyja a kérést.


6.8. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (szavazás)

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0072)

Felszólal: Simona Bonafè(előadó) a szavazás után kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása érdekében. A Parlament jóváhagyja a kérést.


6.9. A nők és a férfiak közötti egyenlőség az EU-ban 2014–2015-ben(szavazás)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban 2014–2015-ben [2016/2249(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0073)


6.10. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében(szavazás)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról [2016/2012(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0074)


6.11. A nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatások(szavazás)

Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatásokról [2016/2144(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0075)


6.12. A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai(szavazás)

Jelentés a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásairól: magánélet, adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és bűnüldözés [2016/2225(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0076)


6.13. A tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények(szavazás)

Jelentés a tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelményekről [2016/2077(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az EPP képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0077).

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat