Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras

6. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Arklinių šeimos gyvūnų atsakingas laikymas ir priežiūra(Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)(balsavimas)

Pranešimas dėl arklinių šeimos gyvūnų atsakingo laikymo ir priežiūros [2016/2078(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0065)


6.2. Gyvsidabris ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0066)

Kalbėjo:

Piernicola Pedicini prieš balsavimą paprašė, kad dėl EFDD frakcijos pakeitimų būtų balsuojama iki laikinojo susitarimo, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi (Parlamentas prašymą atmetė) ir Franz Obermayr dėl tam tikrų pastabų, kurias pateikė anksčiau kalbėjęs pranešėjas.


6.3. Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0067)


6.4. Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0068)

Kalbėjo:

Dita Charanzová prieš balsavimą, prašydamas dėl pakeitimų balsuoti iki laikinojo susitarimo, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi, ir Vicky Ford (pranešėja) prieštaravo prašymui (Parlamentas atmetė prašymą).


6.5. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0069)

Kalbėjo Simona Bonafè (pranešėja) po balsavimo, prašydama klausimą perduoti atsakingam komitetui, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalimi. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.6. Atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0070)

Kalbėjo Simona Bonafè (pranešėja)po balsavimo, prašydama klausimą perduoti atsakingam komitetui, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalimi. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.7. Atliekų sąvartynai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0071)

Kalbėjo Simona Bonafè (pranešėja) po balsavimo, prašydama klausimą perduoti atsakingam komitetui, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalimi. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.8. Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0072)

Kalbėjo Simona Bonafè (pranešėja) po balsavimo, prašydama klausimą perduoti atsakingam komitetui, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalimi. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.9. Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m.(balsavimas)

Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. [2016/2249(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0073)


6.10. Vienodas požiūris į vyrus ir moteris dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir dėl prekių tiekimo bei paslaugų teikimo(balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, taikymo [2016/2012(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0074)


6.11. Lyčių lygybei skirtos ES lėšos(balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių lygybei skirtų ES lėšų [2016/2144(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0075)


6.12. Didžiųjų duomenų poveikis pagrindinėms teisėms(balsavimas)

Pranešimas dėl didžiųjų duomenų poveikio pagrindinėms teisėms: privatumui, duomenų apsaugai, nediskriminavimui, saugumui ir teisės aktų vykdymui [2016/2225(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0076)


6.13. Būtinieji ūkinių triušių apsaugos standartai(balsavimas)

Pranešimas dėl būtinųjų ūkinių triušių apsaugos standartų [2016/2077(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė PPE frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0077).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Teisinė informacija - Privatumo politika