Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor(articolul 150 din Regulamentul de procedură)(vot)Respins

Raport referitor la deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor [2016/2078(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0065)


6.2. Mercurul ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0066)

Intervenții

Piernicola Pedicini, înaintea votării, pentru a solicita ca amendamentele Grupului EFDD să fie supuse votării înaintea acordului provizoriu în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură (Parlamentul a respins solicitarea), și Franz Obermayr cu privire la anumite afirmații ale vorbitorului precedent.


6.3. Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0067)


6.4. Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0068)

Intervenții

Dita Charanzová, înaintea votării, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votării înaintea acordului provizoriu în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Vicky Ford (raportoare) împotriva solicitării (Parlamentul a respins solicitarea).


6.5. Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0069)

A intervenit Simona Bonafè (raportoare), după votare, pentru a solicita retrimiterea proiectului către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat solicitarea.


6.6. Deșeurile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0070)

A intervenit Simona Bonafè (raportoare), după votare, pentru a solicita retrimiterea proiectului către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat solicitarea.


6.7. Depozitele de deșeuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0071)

A intervenit Simona Bonafè (raportoare), după votare, pentru a solicita retrimiterea proiectului către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat solicitarea.


6.8. Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0072)

A intervenit Simona Bonafè (raportoare), după votare, pentru a solicita retrimiterea proiectului către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat solicitarea.


6.9. Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015(vot)

Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0073)


6.10. Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii(vot)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii [2016/2012(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0074)


6.11. Fondurile UE pentru egalitatea de gen(vot)

Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen [2016/2144(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0075)


6.12. Implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale(vot)

Raport referitor la implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii [2016/2225(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0076)


6.13. Norme minime de protecție a iepurilor de crescătorie (vot)

Raport referitor la normele minime de protecție a iepurilor de crescătorie [2016/2077(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul PPE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0077).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate