Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg

6. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev(člen 150 Poslovnika)(glasovanje)

Poročilo o odgovornem lastništvu in oskrbi enoprstih kopitarjev [2016/2078(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Julie Girling (A8-0014/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0065)


6.2. Živo srebro ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0066)

Govori

Piernicola Pedicini, pred glasovanjem, ki je zahteval, naj se o predlogih sprememb skupine EFDD glasuje pred začasnim sporazumom v skladu s členom 59(3) Poslovnika (Parlament je zahtevo zavrnil), in Franz Obermayr o nekaterih izjavah prejšnjega govornika.


6.3. Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0067)


6.4. Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0068)

Govori

Dita Charanzová, pred glasovanjem, ki je zahtevala, naj se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom v skladu s členom 59(3) Poslovnika (Parlament je zahtevo zavrnil), in Vicky Ford (poročevalka), ki je zahtevi nasprotovala (Parlament je zahtevo zavrnil).


6.5. Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P8_TA(2017)0069)

Govorila je Simona Bonafè (poročevalka), po glasovanju, in zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, ki bo v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvedel medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo sprejel.


6.6. Odpadki ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P8_TA(2017)0070)

Govorila je Simona Bonafè (poročevalka), po glasovanju, in zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, ki bo v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvedel medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo sprejel.


6.7. Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P8_TA(2017)0071)

Govorila je Simona Bonafè (poročevalka), po glasovanju, in zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, ki bo v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvedel medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo sprejel.


6.8. Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P8_TA(2017)0072)

Govorila je Simona Bonafè(poročevalka), po glasovanju, in zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, ki bo v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvedel medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo sprejel.


6.9. Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015(glasovanje)

Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0073)


6.10. Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi(glasovanje)

Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi [2016/2012(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0074)


6.11. Sredstva EU za enakost spolov(glasovanje)

Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov [2016/2144(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Clare Moody (A8-0033/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0075)


6.12. Posledice velepodatkov za temeljne pravice(glasovanje)

Poročilo o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon [2016/2225(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev(glasovanje)

Poročilo o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev [2016/2077(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina PPE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0077).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov