Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg

7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska ja Mairead McGuinness

Raport: Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida ja Igor Šoltes

Raport: Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Janusz Korwin-Mikke

Raport: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Raport: Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei ja Maria Spyraki

Raport: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Raport: Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes ja Jadwiga Wiśniewska

Raport: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza ja Urszula Krupa

Raport: Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa ja Michaela Šojdrová

Raport: Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld ja Alex Mayer

Raport: Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato ja Igor Šoltes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika