Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska ja Mairead McGuinness

Mietintö Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida ja Igor Šoltes

Mietintö Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Janusz Korwin-Mikke

Mietintö Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Mietintö Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei ja Maria Spyraki

Mietintö Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes ja Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza ja Urszula Krupa

Mietintö Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa ja Michaela Šojdrová

Mietintö Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld ja Alex Mayer

Mietintö Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato ja Igor Šoltes.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö