Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra

7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Julie Girling ziņojums - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska un Mairead McGuinness

Stefan Eck ziņojums - A8-0313/2016
Michela Giuffrida un Igor Šoltes

Vicky Ford ziņojums - A8-0251/2016
Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek un Janusz Korwin-Mikke

Simona Bonafè ziņojums - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly un Dubravka Šuica

Simona Bonafè ziņojums - A8-0031/2017
Monica Macovei un Maria Spyraki

Simona Bonafè ziņojums - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Ernest Urtasun ziņojums - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes un Jadwiga Wiśniewska

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ziņojums - A8-0043/2017
Eleonora Forenza un Urszula Krupa

Clare Moody ziņojums - A8-0033/2017
Urszula Krupa un Michaela Šojdrová

Ana Gomes ziņojums - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld un Alex Mayer

Stefan Eck ziņojums - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato un Igor Šoltes

Juridisks paziņojums - Privātuma politika