Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska och Mairead McGuinness

Betänkande Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida och Igor Šoltes

Betänkande Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr för ENF-gruppen, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek och Janusz Korwin-Mikke

Betänkande Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly och Dubravka Šuica

Betänkande Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei och Maria Spyraki

Betänkande Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Betänkande Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes och Jadwiga Wiśniewska

Betänkande Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza och Urszula Krupa

Betänkande Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa och Michaela Šojdrová

Betänkande Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld och Alex Mayer

Betänkande Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato och Igor Šoltes.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy