Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg

10. Den globale mundkurv ("Global Gag Rule")(forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den globale mundkurv ("Global Gag Rule") (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere:Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraUlrike Lunacek, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraEleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraHilde Vautmans, Branislav Škripek med en bemærkning til forretningsordningen (formanden foreslog ham at fremsætte en personlig bemærkning ved forhandlingens afslutning, hvilket Branislav Škripek accepterede), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraMarek Jurek, Raymond Finch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraSophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek og Doru-Claudian Frunzulică.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin og Paul Tang.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou og Georgios Epitideios.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden gav ordet til Branislav Škripek for en personlig bemærkning, jf. forretningsordenens artikel 164, som tidligere aftalt (Branislav Škripek svarede, at han snarere ønskede at udtale sig om selve sagen, hvortil formanden indvendte, at dette ikke var tilladt i henhold til artikel 164, og at forhandlingen under alle omstændigheder var ved at være slut).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik