Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg

10. Abortidega seostatavate organisatsioonide rahastamise keeld (Global Gag Rule)(arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Abortidega seostatavate organisatsioonide rahastamise keeld (Global Gag Rule) (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsidAnna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasUlrike Lunacek, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasEleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasHilde Vautmans, Branislav Škripek, kes tuletas meelde kodukorda (president soovitas tal esineda arutelu lõpus isikliku avaldusega, millega Branislav Škripek nõustus), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasMarek Jurek, Raymond Finch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasSophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek ja Doru-Claudian Frunzulică.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin ja Paul Tang.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Asepresident andis sõna Branislav Škripekile isikliku avalduse tegemiseks vastavalt kodukorra artiklile 164, nagu varem kokku oli lepitud (Branislav Škripek vastas, et ta sooviks pigem avaldada arvamust arutelu teemal, millega asepresident ei nõustunud, sest see ei ole artikliga 164 lubatud ja arutelu on lõppemas).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika