Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

10. Global gag -sääntö(keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Global gag -sääntö (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot:Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaUlrike Lunacek, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaEleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaHilde Vautmans, Branislav Škripek käyttääkseen työjärjestyspuheenvuoron (puhemies ehdotti, että hän antaisi henkilökohtaisen lausuman keskustelun lopussa, ja Branislav Škripek hyväksyi ehdotuksen), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMarek Jurek, Raymond Finch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaSophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin ja Paul Tang.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Puhemies antoi Branislav Škripekille puheenvuoron, jotta hän voi antaa henkilökohtaisen lausuman työjärjestyksen 164 artiklan mukaisesti, kuten aiemmin oli sovittu (Branislav Škripek vastasi, että hän haluaa puhua keskustelun aiheesta, mihin puhemies ei suostunut, sillä se ei ole 164 artiklan mukaista ja keskustelu on jo päättymässä).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö