Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 14., Kedd - Strasbourg

10. Általános tilalmi szabály („global gag rule”)(vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Általános tilalmi szabály („global gag rule”) (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal:Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is:Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is:Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is:Hilde Vautmans, Branislav Škripek, emlékeztet az eljárási szabályzatra (Az elnök javasolja neki, hogy tegyen személyes nyilatkozatot a vita végén, amivel Branislav Škripek egyetért), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is:Marek Jurek, Raymond Finch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is:Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek és Doru-Claudian Frunzulică.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin és Paul Tang.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou és Georgios Epitideios.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az elnök szót ad Branislav Škripeknek, hogy az eljárási szabályzat 164. cikkének megfelelően személyes nyilatkozatot tegyen, amint arról korábban megállapodtak (Branislav Škripek azt válaszolja, hogy inkább a vita kapcsán szólna, amivel az elnök nem ért egyet, mivel azt a 164. cikk nem teszi lehetővé, és a vita már amúgy is véget ért).

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat