Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras

10. Vadinamoji visuotinio nutildymo taisyklė(diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Vadinamoji visuotinio nutildymo taisyklė (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo:Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikėUlrike Lunacek), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikėEleonora Forenza), Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikėHilde Vautmans), Branislav Škripek atkreipė dėmesį į Darbo tvarkos taisykles (pirmininkė jam pasiūlė išreikšti asmeninę nuomonę diskusijų pabaigoje ir Branislav Škripek sutiko), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikėMarek Jurek, Raymond Finch(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikėSophia in 't Veld), Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek ir Doru-Claudian Frunzulică.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin ir Paul Tang.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pirmininkė suteikė žodį Branislav Škripek, kad jis pateiktų asmeninio pobūdžio pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 164 straipsnį, ir kaip dėl to buvo sutarta anksčiau, (Branislav Škripek atsakė, kad jis norėtų kalbėti diskusijų klausimu, bet pirmininkė tam prieštaravo ir atsakė, kad Darbo tvarkos taisyklių 164 straipsnyje tokia galimybė nėra numatyta, o ir pačios diskusijos jau baigiasi).

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika