Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra

10. ASV finansējuma bloķēšanas politika abortus atbalstošām organizācijām ("Global Gag Rule")(debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ASV finansējuma bloķēšanas politika abortus atbalstošām organizācijām ("Global Gag Rule") (2017/2599(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

UzstājāsAnna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdevaUlrike Lunacek, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdevaEleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdevaHilde Vautmans, Branislav Škripek, atsaucoties uz Reglamenta noteikumiem (sēdes vadītājs viņam ierosināja izteikties debašu noslēgumā, sniedzot personisku paziņojumu, un Branislav Škripek tam piekrita), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdevaMarek Jurek, Raymond Finch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdevaSophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek un Doru-Claudian Frunzulică.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin un Paul Tang.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou un Georgios Epitideios.

Uzstājās Christos Stylianides.

Sēdes vadītāja deva vārdu Branislav Škripek personiska paziņojuma sniegšanai saskaņā ar Reglamenta 164. pantu, kā bija norunāts iepriekš. (Branislav Škripek atbildēja, ka vēlētos izteikties par debatēs aplūkotā jautājuma būtību, taču sēdes vadītāja pret to iebilda, norādot, ka Reglamenta 164. pantā šāda iespēja nav pieļauta un ka debates jebkurā gadījumā ir beigušās).

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika