Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 14 ta' Marzu 2017 - Strasburgu

10. Global Gag Rule(dibattitu)
CRE

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Global Gag Rule (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta':Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta'Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Branislav Škripek, għal tfakkira tar-Regoli ta' Proċedura (il-President issuġġerietlu li jagħmel stqarrija personali fl-aħħar tad-dibattitu, li għal dan Branislav Škripek approva), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Raymond Finch, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta'Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek u Doru-Claudian Frunzulică.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin u Paul Tang.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Il-President tat lil Branislav Škripek id-dritt li jagħmel stqarrija personali bi qbil mal-Artikolu 164 tar-Regoli ta' Proċedura, kif kien ġie miftiehem qabel (Branislav Škripek wieġeb li minflok jippreferi jesprimi ruħu dwar l-isfond tad-dibattitu u l-President oġġezzjonat għal dan peress li mhuwiex permess skont l-Artikolu 164 u li fi kwalunkwe każ id-dibattitu wasal fit-tmiem).

Id-dibattitu ngħalaq.

Avviż legali - Politika tal-privatezza