Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg

10. „Global Gag Rule”(dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: „Global Gag Rule” (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit:Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreUlrike Lunacek, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreEleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreHilde Vautmans, Branislav Škripek, pentru a solicita respectarea Regulamentului de procedură (Președinta i-a sugerat să intervină în nume personal la sfârșitul dezbaterii, iar Branislav Škripek a fost de acord), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreMarek Jurek, Raymond Finch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătreSophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek și Doru-Claudian Frunzulică.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin și Paul Tang.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou și Georgios Epitideios.

A intervenit Christos Stylianides.

În continuare, președinta i-a dat cuvântul pentru o chestiune de ordin personal lui Branislav Škripek în temeiul articolul 164 din Regulamentul de procedură, astfel cum au convenit anterior (Branislav Škripek a spus că dorește să intervină mai degrabă asupra chestiunilor de fond ale dezbaterii, însă președinta s-a opus, întrucât acest lucru nu este permis în temeiul articolul 164 și, în orice caz, dezbaterea se apropie de sfârșit).

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate