Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg

10. Pravilo globalne prepovedi („global gag rule“)(razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pravilo globalne prepovedi („global gag rule“) (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili soAnna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Branislav Škripek, z vprašanjem o pravilnosti postopka (predsednik mu je svetoval, naj poda osebno izjavo na koncu razprave, Branislav Škripek je na to pristal), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Raymond Finch, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek in Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin in Paul Tang.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou in Georgios Epitideios.

Govoril je Christos Stylianides.

Predsedujoča je dala besedo Branislavu Škripku, da bi podal osebno izjavo v skladu s členom 164 Poslovnika, kot je bilo poprej dogovorjeno (Branislav Škripek je odgovoril, da bi raje podal izjavo o vsebini razprave, čemur je predsedujoča nasprotovala, saj člen 164 tega ne dovoljuje, razprava pa je bila v vsakem primeru končana).

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov