Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk

11. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy a Ignazio Corrao.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis a Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo a Julie Ward.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 16.3.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí