Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg

11. Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017(razprava)
Dobesedni zapis

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy in Ignazio Corrao.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis in Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo in Julie Ward.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 16.3.2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov